Miroslava Hajna 759/3, Praha 9

 +420 773 124 948

 info@red-med.cz

 Nabízíme Vám jen to nejlepší vybavení, které Vám pomůže dosáhnout Vašeho nejvyššího potenciálu!

Orto-ftalaldehyd (OPA) / Glutaraldehyd (GTA)

Glutaraldehyd (GTA) se používá jako dezinfekční prostředek již více než 30 let, ale má popsáné dráždivé účinky na kůži a dýchací cesty. Riziko pro zdravotnický personál a vznikající mikroorganismy odolné vůči GTA zdůraznily potřebu vyvinout nové dezinfekční látky. Jednou z možných alternativ k GTA je orto-ftalaldehyd (OPA), který má schopnost zabíjet bakterie a velmi dobrý toxikologický profil.


Srovnání hladin koncentrace GTA a OPA ve vzduchu při vyšším stupni dezinfekce (VSD) endoskopů.


Srovnávací studie byla provedena v deseti endoskopických jednotkách nemocnice San Matteo, kde byly běžně používány GTA a OPA pro dezinfekci endoskopů při nízkých teplotách. GTA a OPA byly použity za stejných provozních postupů a za stejnou dobu expozice (4 hodiny). Monitorování hladin vzduchu bylo prováděno jak HPLC-UV (vysokovýkonná kapalinová chromatografie s detekcí UV), tak i infračervená spektroskopie (IR).


Metoda HPLC poskytla mnohem nižší hodnotu aldehydu při použití OPA (8,4 mg / m3) ve srovnání s hodnotou získanou při použití GTA pro dezinfekci endoskopů (21279,3 mg / m3). Tyto výsledky byly potvrzeny metodou IR detekce (průměrné hodnoty při použití OPA jsou nižší než 10 mg / m3). Navíc jsme zkoumali odolnost různých typů rukavic na OPA. Zkoušky ukázaly, že vinylové rukavice permeované OPA rychleji (26628 ng / cm2 za hodinu) než nitrilové rukavice (13,9 ng / cm2 za hodinu).


Tato studie ukázala velmi nízkou koncentraci OPA v porovnání s GTA. Tato zjištění potvrzují vynikající bezpečnostní profil OPA používaného jako dezinfekční prostředek na vysoké úrovni v nemocničním prostředí.


San Matteo Hospital, Pavia, Italy