Miroslava Hajna 759/3, Praha 9

 +420 773 124 948

 info@red-med.cz

 Nabízíme Vám jen to nejlepší vybavení, které Vám pomůže dosáhnout Vašeho nejvyššího potenciálu!

Mycí a dezinfekční zařízení Soluscope TEE

Echokardiografie prodělala v posledních letech prudký vývoj, jak už v oblasti technologie, tak v počtu vyšetření, v neposlední řadě i v šíři indikací vyšetření. Transezofageální echokardiografie (TEE) je nezbytnou diagnostickou metodou umožňující získávat dokonalejší a přesnější obraz anatomických struktur kardiovaskulárního systému, s určitostí vyloučit postižení chlopní zánětem nebo přítomnost krevních sraženin v srdečních dutinách atd. Poněvadž okolo 10 % pacientů nelze „přes hrudník“ (transtorakálně) kvalitně vyšetřit, je transezofageální (jícnová) echokardiografie standardem moderní medicíny na celém světě.

 

Sondy používané pro transezofageální echokardiografii jsou přesná a citlivá zařízení vyžadující zvláštní péči a manipulaci. Dezinfekce je jedním z nejcitlivějších kroků v životním cyklu TEE sond, jsou s ní spojená jistá rizika, nicméně je nezbytná k zabránění přenosu a šíření infekcí.

 

Dezinfekce transezofageálních sond je proces, který zahrnuje více kroků: počínaje předčištěním u lůžka, přes ruční čištění, vyplachování, dezinfikování, konečné proplachování v čištěné vodě a vysoušení, až po uskladnění. V každém kroku tohoto procesu je nutné dbát zvýšené pozornosti, aby byly dodrženy všechny předpisy a nedošlo k poškození citlivého ultrazvukového měniče, mechanickým nárazům nebo ponoření nevodotěsných částí přístroje do kapaliny. 

 

Pro zjednodušení každodenní rutiny personálu kardiologických oddělení, standardizaci dezinfekčních postupů a zajištění bezpečnějších výkonů bez rizika přenosu infekcí francouzská společnost Soluscope vyvinula jednoduché řešení pro rychlou, účinnou a bezpečnou dezinfekci transesofageálních sond - mycí a dezinfekční zařízení Soluscope Série TEE

Jak Soluscope Série TEE změní Váš život k lepšímu?  

Mycí a dezinfekční zařízení Soluscope Série TEE bylo speciálně navrženo pro dezinfekci transezofageálních echokardiografických sond tak, aby dokonale odpovídalo potřebám kardiologických oddělení. Přístroj je schválen podle metodiky založené na normě ČSN EN ISO 15883-4, standardizuje a poskytuje vysokou úroveň kvality dezinfekce sond, čímž zajistíte svým pacientům bezpečnější výkony bez rizika přenosu infekcí.

 

Díky bleskovým cyklům (kompletní cyklus mytí a dezinfekce trvá 14 minut / 4 sondy za hodinu) Soluscope TEE vám umožní dosáhnout vyšší produktivity a provádět více vyšetření za jednotku času. Myčka podstatně usnadňuje práci personálu, sondy se nemusí před cyklem manuálně čistit, zařízení provádí čištění a dezinfekci automaticky. Soluscope TEE také zcela eliminuje potřebu každodenní manipulace s nebezpečnými chemikáliemi, které se používají při dezinfekci. Personál je chráněn, protože cyklus probíhá v hermeticky uzavřené komoře, a dokonce i při výměně kanystru s dezinfekcí dochází k otevření kanystru teprve po nasazení speciálního konektoru, který zabraňuje úniku výparů.

 

Mytí a dezinfekce, vše jedním krokem, snižuje potřebu manipulace se sondami i riziko jejich poškození během procesu. Vestavěný měřič elektrického úniku automaticky testuje integritu vnějšího pláště sondy dle ČSN EN 60 601-1 během každého dezinfekčního cyklu. Nízká spotřeba vody a chemikálií zajišťují spolehlivý proces při celkovém snížení provozních nákladů až o 40 %.


 Soluscope Série TEE znamená úplně jinou úroveň produktivity práce a výkonu kardiologického pracoviště.

Soluscope Série TEE chrání uživatele před kontaktem s chemikáliemi

Při práci s dezinfekčními prostředky je nutné dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti, a to tak, aby nedocházelo ke vzniku toxických a alergických reakcí. Trvalé vystavení nebezpečným chemikáliím může mít vážné a nevratné následky pro zdraví personálu kardiologie.

 

Se Soluscope Série TEE jsou uživatelé spolehlivě chráněni před kontaktem s chemikáliemi. Cyklus probíhá v hermeticky uzavřené komoře. Správné uzavření víka, polohu sondy nebo záslepky (při cyklu autodezinfekce myčky) snímají senzory. Důkladné závěrečné opláchnutí čištěnou vodou zajišťuje odstranění veškerých zbytků dezinfekčního prostředku ze sondy. Dokonce i při výměně kanystru s dezinfekcí dochází k otevření kanystru teprve po nasazení speciálního konektoru, který zabraňuje úniku výparů.


 Chraňte sebe a své zdraví se zařízením Soluscope Série TEE.

Nejlepší obchodní rozhodnutí, které dnes uděláte, je kliknutí na tlačítko níže

 Akční nabídka

Pro vyloučení rizika opětovné kontaminace nebo poškození TEE sond během přepravy je součástí nabídky také vozíček Soluscope Trolley se speciálně navrženými ochrannými kontejnery. Nabídka platí při objednání Soluscope Série TEE do 10.12.2021.

:
:
:
:

Série TEE zajistí maximální bezpečnost vašich sond

Přístrojová dezinfekce transezofageálních echokardiografických sond přináší řadu zřejmých výhod: větší bezpečí a komfort pro uživatele, snížení chybovosti a standardizace procesu, úspora času a vyšší produktivita, zabránění přenosu infekcí mezi pacienty a z pacienta na personál. Důležitá je také vyšší bezpečnost a snížení rizika poškození drahé ultrazvukové techniky.

 

Transezofageální sondy TEE jsou delikátní přístroje. Při manipulaci se sondou byste měli být zvláště opatrní – i malá rána do distálního konce může sondu snadno poškodit. Soluscope TEE snižuje potřebu manipulace se sondami i riziko jejich poškození během procesu.

 

Překročení doby expozice doporučené výrobcem dezinfekčního roztoku může mít korozivní účinky a může poškodit sondu. Myčka Soluscope Série TEE v kombinaci se speciálně vyvinutými chemikáliemi zajišťuje spolehlivý proces při mírné teplotě (maximálně 40 °C), nízké koncentraci dezinfekčního prostředku (5 %) a krátké době expozice (5 minut). Ověřená kompatibilita dezinfekčních prostředků snižuje míru opotřebení a prodlužuje životnost vašich přístrojů. Certifikáty kompatibility od výrobců sond jsou dostupné na vyžádání.

 

Důležité je také TEE sondu řádně propláchnout. Některé dezinfekční prostředky je obtížnější ze sondy vypláchnout. Například při použití dezinfekce na bázi aldehydu je třeba TEE sondu důkladně vypláchnout velkým množstvím vody, např. 3 samostatné výplachy velkého objemu. Soluscope Série TEE zajišťuje důkladné závěrečné vypláchnutí sondy čištěnou vodou a úplné odstranění veškerých zbytků dezinfekčního prostředku.

 

Vestavěný měřič elektrického úniku automaticky testuje integritu vnějšího pláště sondy dle ČSN EN 60 601-1 během každého dezinfekčního cyklu, a zbavuje vás tak nutnosti provádět zkoušku ručně. Nevodotěsné části jsou izolované a ultrazvukový blok je bezpečně připevněn a zajištěn.

 

Systém kontroly všech důležitých parametrů cyklu vás v případě detekce abnormalit upozorní a bezpečně zastaví proces dezinfekce. Předcházení poškození a nadměrnému opotřebení TEE sond během dezinfekce vám umožní šetřit čas a peníze na jejich servisu a údržbě.


 Prodlužte životnost a šetřete na servisu transezofageálních echokardiografických sond se Soluscope TEE.

Zarezervujte si s námi schůzku!

Sejdeme se osobně, rádi k Vám zajedeme

Proč je důležité pravidelně provádět měření elektrického úniku TEE sond? 

Pro zajištění maximálního bezpečí pacientů doporučuje společnost GE Medical Systems a další výrobci transezofageálních sond TEE pravidelné měření elektrického úniku v souladu s normou ČSN EN 60 601-1. Nepoužívejte sondu, jejíž izolační materiál je propíchnutý nebo jinak narušený, mohlo by to vést k poškození pacienta chemikáliemi v důsledku nesprávně propláchnutého přístroje nebo k úrazu elektrickým proudem (sondou pouze několik centimetrů od srdce pacienta).

 

Díky integrovanému měřiči elektrického úniku Soluscope Série TEE automaticky testuje integritu vnějšího pláště sondy před zahájením každého cyklu v souladu s doporučeními výrobců. Adaptéry jsou kompatibilní s jakýmkoli typem ultrazvukových konektorů všech hlavních výrobců na trhu (Fujifilm SonoSite, GE Healthcare, Hitachi, Mindray, Philips, Siemens a dalších).


 Zajistěte maximální bezpečí pro vaše pacienty se zařízením Soluscope Série TEE.

Tip na zvýšení výkonu kardiologického pracoviště

Myčka Soluscope Série TEE podstatně usnadňuje práci personálu a přináší výhody rychlé a účinné dezinfekce jícnových sond. Kompletní cyklus čištění a dezinfekce trvá pouze 14 minut, za hodinu můžete mít k použití připravené 4 sondy. Dezinfekce je rutinní každodenní proces a tato rychlost se během měsíců nasčítá do hodin a týdnů ušetřeného života i ušetřených nervů, což se ani nedá penězi vyčíslit. Díky Soluscope TEE budete schopní provádět více vyšetření s menším počtem sond. Už dnes můžete svou organizaci vybavit tak, aby mohla čelit zítřejším výzvám a rostoucímu počtu procedur.


 Nejjednodušší cesta ke zvýšení výkonu vašeho kardiologického pracoviště.

Nové standardy dezinfekce transezofageálních sond

Pacienti, kteří podstoupí vyšetření jícnovou echokardiografií, by neměli být vystaveni riziku přenosu infekce či důsledkům nedokonalé dezinfekce (tj. poškození pacienta chemikáliemi užívanými k dezinfekci přístrojů). V dnešní době je díky výraznému technickému pokroku možné účinně zabránit přenosu infekce mezi pacienty a z pacienta na personál používáním tzv. mycích a dezinfekčních zařízení dle ČSN EN ISO 15883-1,4.

 

Účinnost přístroje Soluscope Série TEE byla testována a validována podle metodiky založené na normě ČSN EN ISO 15883-1,4 nezávislou mezinárodně uznávanou laboratoři Biotech-Germande ve Francii.


 Zajistěte maximální bezpečí pro vaše pacienty a zdravotní personál se Soluscope Série TEE.

Jste připraveni na změnu k lepšímu? Zbývá už jen kliknout na červené tlačítko níže

Grafické „Language free” rozhraní Soluscope Série TEE

Vše geniální je jednoduché

Oceníte také jednoduchou obsluhu zařízení pomocí velké dotykové obrazovky s moderním rozhraním. Grafické „Language free” rozhraní je navrženo se zaměřením na pohodlí uživatele. Vše potřebné se zobrazuje na dotykové obrazovce pomocí jednoduchých a jasných ikonek, takže veškerá nastavení se provádí snadno a intuitivně, zaškolení personálu na nové vybavení je rychlé a bezproblémové. Čtečka čárových kódů usnadňuje identifikaci sondy a uživatele. Integrovaná tiskárna štítků výrazně zjednodušuje povinnou dokumentaci procesu dezinfekce, takže zdravotní sestry povedou mnohem méně záznamů.


 Organizujte si své pracoviště tím nejlepším způsobem.

Proč musí vaše pracoviště odpovídat jistému designovému standardu?

Atraktivní design medicínské techniky v dnešní době hraje také důležitou roli při vybavování špičkových zdravotnických zařízení. Personál raději pracuje s modernějším vybavením, a i pacienti modernímu vybavení podvědomě více důvěřují.


Mycí a dezinfekční zařízení Soluscope Série TEE vás potěší elegantním a propracovaným designem. Myčka je velmi kompaktní a mobilní, na kolečkách. Materiál vnějšího pláště je lakovaný hliník a kydex – vysoce odolná plastová slitina, která je schopná odolávat velkému množství chemikálií a je teplotně stálá. Pohodlná výška a horní plnění zajistí uživatelům snadnější a pohodlnější práci se zařízením. Zaoblené tvary usnadňují údržbu a dezinfekci povrchů přístroje. Série TEE je „Plug & Play” zařízení, žádné stavební úpravy nejsou zapotřebí, k připojení stačí pouze přístup k elektřině a přívodu a odvodu vody.


 S myčkou budete pracovat každý den, tak nevyplatí se udělat si to nádherné?

Máte dotaz? Objednejte si bezplatnou nezávaznou konzultaci

Chraňte své zdraví! 

Trvalé vystavení personálu výparům 2% roztoku glutaraldehydu způsobuje astma. Zamezte každodenní kontakt s nebezpečnými chemikáliemi, škodí to Vašemu zdraví. 

Zajistěte bezpečí pro ultrazvukovou techniku!

Prodlužte životnost a šetřete na servisu transezofageálních echokardiografických sond se Soluscope TEE.

Začněte více vydělávat! 

Díky bleskovým dezinfekčním cyklům dokáže Série TEE zdvojnásobit propustnost Vaše kardiologické ordinace, budete schopní provádět více vyšetření s menším počtem sond.

Šetřete svůj čas!  

Soluscope Série TEE znamená úplně jinou úroveň produktivity práce, když za hodinu můžete vydezinfikovat až 4 sondy. Místo dříny, ručního čištění a dezinfekce sond, mohli byste si dát každý den šálek oblíbené kávy nebo čaje navíc.

Šetřete na spotřebě vody a chemikálií! 

Dobře promyšlená „Cost effective” koncepce zařízení Soluscope Série TEE umožňuje až 40% snížení spotřeby vody a chemikálií.

 Podívejte se na video a přesvědčte se sami, jak je to snadné!

 Naše hlavní výhody: 

 Rychlá a účinná dezinfekce, kompletní mycí a dezinfekční cyklus trvá pouhých 14 minut.

 Větší spolehlivost a standardizace procesu, stejná úroveň dezinfekce při každém cyklu.

 Žádný kontakt personálu s chemikáliemi, uživatelé jsou chráněni.

 Automatické měření elektrického úniku před zahájením každého cyklu v souladu s ČSN EN 60601-1.

 Větší bezpečí před poškozením, snížení míry opotřebení a prodloužení životnosti nákladné ultrazvukové techniky.

 Snížení chybovosti a usnadnění práce personálu díky jednoduchému ovládání pomocí velkého dotykového displeje s intuitivním grafickým rozhraním.

 Soluscope Série TEE splňuje platnou legislativu, přístroj je validován dle metodiky založené na normě ČSN EN ISO 15883-4.

 Jak to neděláme: 

 Složité a zastaralé dezinfekční postupy vyžadují hodně času a dřiny, účinnost dezinfekce závisí na personálu.

 Uživatelé jsou v neustálém kontaktu s výpary nebezpečných chemikálií, které mají škodlivé účinky na zdraví.

 Vyšší riziko poškození sondy při manipulaci, překročení doby expozice doporučené výrobcem dezinfekčního roztoku.

 Nedostatečné proplachování sondy po dezinfekci, riziko poškození pacienta chemikáliemi užívanými k dezinfekci přístrojů.

 Zkouška elektrického úniku musí být provedena pokaždé samostatně.

 Ruční dokumentace procesu dezinfekce, riziko chybovosti a ztráty přehledu o dezinfekci přístrojů.

 Nesplnění aktuálních evropských norem, riziko přenosu infekcí mezi pacienty a z pacienta na zdravotnický personál.

Udělejte první krok ke zvýšení produktivity na vašem pracovišti!

 Často kladené otázky:

Vybrali jsme ty nejčastější dotazy a odpovědi na ně shrnuli právě zde.

Musím čistit sondu před dezinfekcí v zařízení Soluscope Série TEE?
Musím se sondou během regeneračního cyklu manipulovat?
Vzniká během dezinfekčního procesu nějaké riziko kontaktu uživatele s chemikáliemi?
Jak může zařízení Soluscope Série TEE prodloužit životnost sond?
Existuje v zařízení Série TEE riziko křížové kontaminace?
Je zařízení Série TEE chráněno před kontaminací?
Jak zařízení Série TEE kontroluje celistvost vnějšího pláště sond?
Jak zařízení Série TEE zajišťuje vysokou úroveň dezinfekce každé sondy?
Jak dlouho dezinfekce sondy trvá?
Potřebuji další vybavení pro zajištění sledovatelnosti pacienta, uživatele a sondy?
Je obtížné zařízení Série TEE nainstalovat?
Předpokládáte, že nějakou dobu potrvá, než si uživatel na zařízení Série TEE zvykne?
Vyžaduje zařízení Série TEE dodatečný externí vodní filtrační systém?

 Nechte si udělat nezávaznou nabídku!

Zeptejte se! Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Odesláním souhlasím s využíváním mých kontaktních údajů za účelem šíření obchodních sdělení od portálu www.red-med.cz, tak obchodních či reklamních sdělení týkajících se výrobků a služeb třetích subjektů.

 Co o Soluscope říkají zákazníci? 

Společnost Soluscope si za 25 let zkušeností v oboru flexibilní endoskopie vybudovala velmi dobré jméno a je považována za synonymum inovací, kvality, bezpečnosti a spolehlivosti.   

93 %

Soluscope má více než 900 zařízení ve 414 nemocnicích ve Francii. Na základě nezávislého průzkumu spokojenosti v roce 2016 více než 93% koncových uživatelů bylo spokojeno nebo velmi spokojeno s produkty společnosti Soluscope.

 Projekty již realizované naším týmem! 

Naše společnost je výhradním distributorem značky Soluscope v České republice.  

 Mohlo by Vás zajímat… 

V této sekci naleznete několik odkazů na stránky související s Vašim vyhledáváním:  

Cenově dostupná myčka od předního evropského výrobce Soluscope pro rychlou a účinnou dezinfekci flexibilních endoskopů, kompletní cyklus trvá 22 minut. Zjistěte více zde! 

Usnadněte si každodenní rutinu, mějte vždy k okamžitému použití dostatečný počet endoskopů, zajistěte pro Vaše pacienty maximální bezpečí díky moderní koncepci sušení a skladování flexibilních endoskopů od Soluscope. Klikněte sem!

Pokud jste dočetli až sem, naše nabídka Vás evidentně zaujala.

Tak neváhejte, klikněte na tlačítko a zjistěte více!

Soluscope je členem skupiny EcoLab

V roce 2014 se společnost Soluscope spojila se skupinou Laboratories Anios, předním výrobcem hygienických a dezinfekčních výrobků v celosvětovém měřítku, primárně pro oblast zdravotní péče. V roce 2017 se z Laboratories Anios stal Ecolab a společnost Soluscope je hrdá, že se stala novým střediskem prvotřídního vybavení pro ošetřování endoskopů.

 Značka Soluscope znamená špičkové vybavení vyrobené ve Francii.

5500

Více než 5500 instalací po celém světě

1

Značka #1 ve Francii, Belgii, Itálii, Španělsku a Austrálii  

1994

25 let zkušeností v oboru flexibilní endoskopie

50

Mezinárodní zastoupení ve více než 50 zemích 

 Komplexní řešení Soluscope

Komplexní řešení Soluscope se zakládá na klíčových principech bezpečnosti, spolehlivosti a účinnosti, garantuje maximální ochranu pro pacienty, zdravotnický personál a endoskopy. Nejen, že se snadno používá, ale rychle vylepšuje každodenní činnosti optimalizací efektivity zdravotnického týmu prostřednictvím sledování dezinfekce endoskopů, frekvence jejich používání a životnosti. Usnadňuje také spravování endoskopů a zajišťuje jejich dostupnost, kdykoli a kdekoli je potřebujete. Tím pádem se standardizuje průběh vaší práce, sníží se komplikace a náklady, vaši pacienti budou zcela v bezpečí.

 

Naše Komplexní řešení Soluscope obsahuje: kompletní řadu automatických dezinfektorů endoskopů a příslušné chemikálie, sušicí a skladovací skříně s vertikálním i horizontálním uspořádáním, přepravní zařízení speciálně navržená pro endoskopická oddělení, kompatibilní konektory Soluscope, softwarovou platformu pro správu dat v reálném čase a zajištění sledovatelnost endoskopů.